Стихосбирка СТЪПКИ В МОРЕТО

СТЪПКИ В МОРЕТО – лирика за живота, за житейския път, за пътеките, по които минаваме, вървейки през безкрая…

Но да бъдем реалисти – в живота няма само изгреви… Има и разочарования, изгубени надежди и сълзи… Има и много красота, любов, звезди и светлина… Докосвайки се до всички страни на живота, ние растем, ставаме по-богати и по-мъдри. И продължаваме да вървим по брега, да улавяме и отразяваме слънцето… и да се учим сами да бъдем СВЕТЛИНА.

Заедно с изгрева, боси, тръгваме по брега на безбрежното море… Нима не е така? Със замечтани стъпки вървим, а пътят е дълъг… Срещаме приятели, любов… Препъваме се в болки и неволи… Изгубваме себе си… и отново се откриваме – пак там, на брега… оставяйки своите стъпки в морето…

Stive Morgan – Cry of the Sea: https://www.youtube.com/watch?v=d92ABtl93to

Ето и една съвсем малка част от съдържанието на книжката:

STAPKI V MORETO